Giả vờ mua hàng mở tủ lấy tiền

Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp trong khoảng thời gian chờ tấm bằng đại học, tôi đi xin công viêc để làm thêm may mắn được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại của hàng nón bảo hiểm được sự tin tưởng của chủ nên đã cho tôi quản lí của hàng trên địa bàn tỉnh trà vinh tôi làm được một tuần vào một buổi trưa khoảng hơn 12h có một người khách nữ dáng hơi mập khoảng 40 mấy tuổi vào hỏi mua nón cho bé khoảng 14 tuổi tôi cứ nghỉ bà cũng như những người khách khác đến mua.

Bà đi vào và tôi giới thiệu những kệ nón của bé nhỏ, bà cầm lên xem một lúc rồi hỏi có kiểu lớn hơn không, rồi bà quay qua phía bàn nơi tôi để tiển có một tủ nón đối diện và bà lấy một cái hỏi còn loại nón màu hổng không bà nói mua trả lại cho người ta, rồi bà chỉ tôi cái nón gần mép của đối diện lấy một cái  màu hồng. khi tôi quay đi bà vẫn ngồi đó tôi không ngỉ bà sẽ mở tủ lấy tiền trong khi chìa khóa tôi để ở tủ khác.

Khi tôi quay lại nge tiến đẩy tủ nhưng không ngỉ là bà khách lấy tiền, khi bước vào của hàng bà có hỏi về người nhân viên cũ. bà nói cũng là khách quen của cửa hàng. sau đó bà đi xem những nón xung quanh. ở phía trong tôi để cái ba lô trong đó có khoảng hơn 150 ngàn vẫn là câu nói cũ bà chỉ cái nón đối diện và tôi cũng lấy cho bà xem nhưng bà nói không giống cái cũ nên từ chối mua hàng.sau khi bà khách ấy ra về trong lòng tôi cảm thấy hơi ngi nên đã mở tủ ra xem thì tôi hoàn toàn bị sốc vì tiền trong tủ không cánh mà bay trong khi tủ vẫn trong trạng thái được khóa và tôi vội xem tiền trong ba lô thì cũng chẳng còn . với thủ đoạn như vậy tôi đã bị mất tiền mà không hề hay biết.

Nguyễn Thị Hiệp – Email: nguyenthihiep_da11lc@yahoo.com.vn chia sẻ

Articles In Same Category

Gửi phản hồi