Giả vờ hỏi đường rồi ăn trộm thẻ cào.

(Theo bạn đọc Lưu Lệ Quân – Email: qun……..@gmail.com)

Ba em bán thuốc lá. Hôm đó là 19/ 07/ 2014 lúc 5 h 30 sáng. Chỉ có 1 mình ba em ngồi trước hàng bán thuốc,  xung quanh còn sớm nên vắng người. Có 2 kẻ đi trên cùng 1 xe máy đến mua thuốc, xe thuốc vốn đậu trên mặt tiền xa lòng đường.  Sau đó 2 tên đó giở trò giả vờ hỏi đường.

Vì 1 lúc quên khóa tủ, ba em theo chúng ra tận sát lòng đường để chỉ đường và chúng kéo dài thời gian để ba em phải chỉ đường lâu. Lợi dụng lúc đó, có 1 tên đi xe máy khác nhanh chóng  vào lấy mất những hũ thẻ cào và vội vã lên xe bỏ chạy. Ba em quay lại thấy tủ mở mới biết mình bị lừa. Tài sản mất tới 4 triệu.

Kinh nghiệm của em là lúc bán đồ không nên rời khỏi vị trí bán của mình hoặc có đi khỏi chỗ khác thì hãy nhờ người trông hàng phụ. Tốt nhất là không chỉ đường.

Hình ảnh chỉ mang tính chất Minnh Họa

Hình ảnh chỉ mang tính chất Minh Họa

 

 

Articles In Same Category

Gửi phản hồi