Cướp điện thoại trong 2s

Tên cướp đứng bên cạnh cô gái và cửa tàu, chuẩn bị tàu đóng cửa thì cũng là lúc hắn cướp điện thoại và tẩu thoát nhanh.
Do tàu đã bị đóng cửa và chạy nên cô gái chỉ biết khóc mà không làm gì được!

Articles In Same Category

Gửi phản hồi