Cảnh giác – Đi học bị giật giỏ

(Theo Chia sẻ bạn đọc có Email: zimaisa.aig@gmail.com)   Mình muốn gửi đến chương trình trường hợp bị giật giỏ của em gái mình là sinh viên đi học bằng xe đạp. như thường lệ em đến trường bằng xe đạp,…