Mất đồ vì điện thoại

(Theo Chia sẻ bạn đọc tên Ngân – zing_zin_zz80@yahoo.com) Hôm qua ngày 26/03/2015. em ra đường mua đồ ở một tiệm tạp hóa gần nhà, có thể lúc mua đồ trong lúc trả tiền em lấy bóp tiền từ balo…