Cảnh báo sớm thiên tai và tần suất tăng lên 1 lần/giờ

in-lich-tet-2016

Sáng  9 – 9, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Quyết định này quy định chi tiết và rõ ràng hơn những loại thiên tai và cấp độ cần dự báo, cảnh báo và truyền tin với một số điểm mới như đưa cấp độ rủi thiên tai vào bản tin cảnh báo, thời gian ban hành bản tin dự báo, cảnh báo sớm hơn so với trước đây và tần suất ban hành cũng tăng lên, khoảng 1 giờ/lần.

Nếu thiên tai được cảnh báo sớm sẽ hạn chế được thiệt hại. Ảnh minh họa

Nếu thiên tai được cảnh báo sớm sẽ hạn chế được thiệt hại. Ảnh minh họa

Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai cũng quy định nhiều loại thiên tai khác như: áp thấp nhiệt đới, bão, động đất, sóng thần, lốc, sét, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối. Quyết định số 46 gồm 38 điều, quy định chi tiết các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin; các điều kiện ban hành và nội dung chi tiết của các bản tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, động đất, sóng thần và các loại thiên tai liên quan đến khí tượng thủy văn, hải văn.

Theo: congan.com.vn

Articles In Same Category

Gửi phản hồi