Cướp giật trên xe bus

Tôi là sinh viên nên phương tiện di chuyển chủ yếu là xe bus. Đã nghe nhiều trường hợp bị kẻ gian móc túi trên xe nên tôi cũng cảnh giác giữ đồ cẩn thận. Hôm đó tôi đi làm…