Lừa đảo bán sách về gia phả họ tộc

Cách đây khoảng 1 tuần tôi có nhận được điện thoại từ số điện thoại : 0932 323 433 một cô gái sưng là bên ban liên lạc dòng họ Lương ( Tôi tên đầy đủ : Lương văn Lập…