Lừa Đảo qua điện thoại

Tôi xin kể câu chuyện của mình sau đây Ngày đó tôi có một lô đất cần bán, vì vậy tôi rao tin trên trang chợ tốt. Qua thông tin của tôi cũng có người gọi điện và trong đó…