Cướp Dàn Cảnh

Cướp giật,lừa đảo tôi đã từng thấy rất nhiều và đã có lần may mắn tránh được hiểm họa. Nhưng không ngờ lần này lại là nạn nhân của 1 vụ cướp dàn cảnh. Chỉ bằng 1 vài thủ thuật…