Giả vờ mua hàng mở tủ lấy tiền

Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp trong khoảng thời gian chờ tấm bằng đại học, tôi đi xin công viêc để làm thêm may mắn được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại của hàng nón bảo hiểm…