Cướp cắt thắng đĩa xe ngay trước nhà

Tôi đang trên đường đi học về ghé ngoại để nghỉ ngơi trên đường Đỗ Tấn Phong, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Như mọi hôm mỗi khi tôi đến đều dựng xe trước cửa nhà ngoại và khoá xe cẩn thận,…